Guddiyada

Halkan kala soco wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaadka kulanka ee guddiyada guddiyadayada halkan. EMSWCD waa urur dadweyne (dawlad ah), marka laga reebo kalfadhiyada fulinta ee marmar, dhammaan shirarka guddiyada ee guddiyadayadu waa kuwo furan dadweynaha dadweynahana aad bay u soo dhawaynayaan inay ka soo qaybgalaan.

Xafiiska degmadu waa ADA la heli karo, waxaana u adeega khadadka baska ee #44, #72 iyo #6. Wixii loogu talagalay hoyga sharciga Americans with Disabilities Act, ama adeegyada tarjumaada, wac (503) 222-7645 ugu dambayn 48 saacadood ka hor taariikhda kulanka.

Waxaan ku dadaalnaa inaan diiwaankayaga ku hayno cusboonaysiinta oo la heli karo. Waxaad ka heli kartaa kaydka dukumentiyada kulanka guddiga halkan. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid ama aad rabto macluumaad dheeraad ah, fadlan Aan ogaano.