Codso

Ka hel wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u codsato deeqda qaybtan! Bariga Multnomah Ciidda iyo Ilaalinta Biyaha Degmada waxay siisaa maalgelin bulshooyinka iyo milkiilayaasha dhulka gaarka ah si ay u taageeraan mashaariicda ilaalinta iyo barnaamijyada. Maalgelinta waxaa la siiyaa codsadayaasha u qalma iyada oo loo marayo afar barnaamij:

  • Iskaashatada Ilaalinta (PIC)
    $5,000-$70,000 deeqo ah ayaa sanad walba lagu bixiyaa mashaariicda iyo barnaamijyada deegaanka ee wanaajiya caafimaadka ciidda iyo tayada biyaha, yaraynta saamaynta cimilada, taageerta beero waara, bixiya barnaamijyo waxbarasho dibadda iyo beero ah, soona celiya deegaanka kalluunka iyo duurjoogta.
  • Mashaariicda Yaryar iyo Dhacdooyinka Bulshada (SPACE)
    Ilaa $2,500 si loogu taageero bulshooyinka xooggan, caafimaadka qaba iyada oo loo marayo tayada biyaha iyo mashaariicda horumarinta deegaanka, waxbarashada bannaanka iyo beerta, iyo dhacdooyinka la xiriira. Deeqaha waxaa la bixiyaa bil kasta.
  • Milkiilayaasha Dhulka Gaarka ah: Barnaamijka Dhiirigelinta Mulkiilaha Iskaashatada (CLIP)
    Milkiilayaasha dhulka gaarka loo leeyahay, CLIP waxa ay siisaa 75% kharashka-qeybsiga si ay uga caawiso kharashaadka ku rakibida dhaqamada ilaalinta ee ay ansixisay degmadu. Codsiyada waa la aqbalaa si joogto ah.