Feejignaanta cimilada kulul - xarumaha qaboojinta iyo macluumaadka la xidhiidha

Sawir-qaadista khariidadda is-dhexgalka ee goobaha qaboojinta

Waa kuwan qaar ka mid ah agabka iyo macluumaadka ku saabsan inaad qaboojiso cimiladan kulul! Boostada waxaa lagu cusboonaysiin doonaa macluumaad kasta iyo agab kasta marka la helo.

  • Ka hel macluumaadka cusub ee Degmada Multnomah Caawi marka ay kulushahay bogga, iyo macluumaad ku qoran luqado dheeraad ah.
  •  

    Wixii macluumaad dheeraad ah ama si aad u hesho xarun qaboojin oo kuu dhow, booqo 211info.org ama wac 211.