Warqadaha Boostada Liiska La Rabo

Isticmaal foomka hoose si aad ugu dhejiso liiska qaybta Kartoonka La Rabo. Liisaska la soo gudbiyay waa in lagu dhejiyaa 1-2 maalmood oo shaqo gudahood.

Marka baahiyaha kartoonadaada la buuxiyo, ama haddii aad rabto inaad wax ka beddesho waxa ku jira boostada, waxaad email ugu diri kartaa Alex alex@emswcd.org si aad wax uga beddesho ama uga saarto boostada.

Ku dheji liis ah "Cardboard Wanted"

  Goobaha lagu calaamadeeyay "*" ayaa loo baahan yahay.

  Magaca hore*

  Magaca Dambe *

  Magaalada *

  Nambarka Zip-ka *

  Telefoon *

  Emailkaaga *

  Habka Xiriirka La Doorbidayo

  Ciwaanka Boostada*

  Halkan ku qor sharraxaad kooban ama faahfaahin (loo baahan yahay)